Huisregels vanaf 6 november 2021

Geachte cliënt,
De anderhalve meter regel geldt weer vanaf 6 november 2021. Het Coronavirus is nog steeds actief en daarom zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 • U draagt een mondkapje als u binnen komt in de praktijk. Omdat ik 1 1/2 meter afstand kan houden, mag u het mondkapje weer af doen als u zit. 
 • Als ik voor de behandeling binnen uw 1 1/2 meterzone kom, doen we beiden een mondkapje op. 
 • Zodra u binnen komt gebruiken we beiden desinfecterende gel.
 • Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;
 • Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken; (Alleen voor noodzaken)
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch consult ook mogelijk. Ik stem dan af en geef readings en healings op afstand. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaal aantal vergoedingen;
 • 1 Dag voor de afspraak stel ik u triagevragen waardoor ik weet of behandelen veilig kan plaats vinden.
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Kinderen van 0-12 jaar:

 • Er komt slechts een ouder/verzorger met het kind mee.
 • Triagevragen (gezondheidsvragen) worden zowel aan kind als ouder gesteld. Heeft een van beide klachten, kan de behandeling niet doorgaan.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Met vriendelijke groet
Uw therapeut
Monique Oostvogels
Reflection of Life