Huisregels vanaf 11 mei

Geachte cliënt,

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

• Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een  

   minimum wordt beperkt;

• In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter

   afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg

   om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg;

• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken; (Alleen voor noodzaken)

• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan

   uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;

• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn,

   weg in uw tas of jaszak;

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met

    desinfecterende zeep;

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en

   armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de

   praktijk;

• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;

• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal

   1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt; Bij healings en                 intuïtieve massages kom ik wel binnen de 1,5 meterzone. In overleg draag ik beschermende     middelen zoals een mondkapje en handschoenen.

• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch consult

   ook mogelijk. Ik stem dan af en geef readings en healings op afstand.

   Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk)

   gedeclareerd en tellen mee in uw totaal aantal vergoedingen;

• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal gezondheidsvragen (Triage)

    waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke    

    afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van

    verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te

    annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order   

    worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening

    gebracht.

Kinderen van 0-12 jaar:

• Tussen therapeut en kind is het handhaven van 1,5 m niet altijd te handhaven;

    tussen de ouder en de therapeut wel. Doe dit ook bij behandeling inde

    thuissituatie;

• Bij behandeling in de thuissituatie is er in beginsel, naast de patiënt, niemand in de

    ruimte aanwezig.

• Er komt slechts een ouder/verzorger met het kind mee.

• Triagevragen (gezondheidsvragen) worden zowel aan kind als ouder gesteld.  

    Heeft een van beide klachten, kan de behandeling niet doorgaan.

• Bedenk hoe de overdracht van het kleine kind veilig kan gebeuren indien dit

    noodzakelijk is: o Kind in de Maxi-Cosi of op een speelkleed neerzetten.

• De emotionele veiligheid

 

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

 

Met vriendelijke groet

Uw therapeut

Monique Oostvogels

Reflection of Life