Huisregels vanaf 11 mei

Geachte cliënt,
Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 • Ik draag een mondkapje als ik in uw anderhalve meter zone kom. Ik verwacht dat u ook een mondkapje op doet als ik in die zone kom. Tijdens een massage is een mondkapje niet nodig. 
 • Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;
 • In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meterafstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg;
 • Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken; (Alleen voor noodzaken)
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt; Bij healings en intuïtieve massages kom ik wel binnen de 1,5 meterzone. In overleg draag ik beschermende middelen zoals een mondkapje en handschoenen.
 • Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch consult ook mogelijk. Ik stem dan af en geef readings en healings op afstand. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaal aantal vergoedingen;
 • Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal gezondheidsvragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Kinderen van 0-12 jaar:

 • Tussen therapeut en kind is het handhaven van 1,5 m niet altijd te handhaven tussen de ouder en de therapeut wel. Doe dit ook bij behandeling inde thuissituatie;
 • Bij behandeling in de thuissituatie is er in beginsel, naast de patiënt, niemand in de ruimte aanwezig.
 • Er komt slechts een ouder/verzorger met het kind mee.
 • Triagevragen (gezondheidsvragen) worden zowel aan kind als ouder gesteld. Heeft een van beide klachten, kan de behandeling niet doorgaan.
 • Bedenk hoe de overdracht van het kleine kind veilig kan gebeuren indien dit noodzakelijk is: o Kind in de Maxi-Cosi of op een speelkleed neerzetten.
 • De emotionele veiligheid

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Met vriendelijke groet
Uw therapeut
Monique Oostvogels
Reflection of Life