Privacybeleid Reflection of Life

Bedrijfsgegevens

Reflection of Life

Monique Oostvogels

Moervenstraatje 2a

4714 PB Sprundel

Telnr: 06-23027625

info.reflectionoflife@gmail.com

PRIVACY OP WEBSITE

Ons website-adres is: https://www.reflectionoflife.nl

Privacy- en cookieverklaring

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.reflectionoflife.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.reflectionoflife.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Reflection of Life gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Reflection of Life (voor diegene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

3. Social Media Kanaal
Reflection of Life maakt gebruik van een social mediakanaal, namelijk: Facebook.

Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Reflection of Life gebruik van  linken en/of contactformulieren. Ook dit social mediakanaal verzamelt informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van het social mediakanaal uitsluitsel bieden.

4. Privacy algemeen
Reflection of Life verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

5. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail.

Nieuwsbrief
Je krijgt van Reflection of Life alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

UW PRIVACY TIJDENS EEN BEHANDELING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, eventueel na schriftelijke toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of een andere therapeut waarmee ik soms samenwerk.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Ik zal je hiervoor schriftelijk toestemming vragen.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats.
 • Je geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling energetische therapie’, of ‘behandeling voetreflextherapie’.
 • De kosten van het consult.

ALGEMEEN

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Reflection of Life een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

 • De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan Reflection of Life haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Reflection of Life geen dienst aan jou kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij

Delen met anderen
Reflection of Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Reflection of Life een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Reflection of Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Reflection of Life bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Reflection of Life heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door het social mediakanaal. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info.reflectionoflife@gmail.com.

Beveiliging van gegevens
Reflection of Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info.reflectionoflife@gmail.com

Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik ga er van uit je middels deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neem dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Monique Oostvogels

Reflection of Life

ReknrL NL39RABO0115166386

AGB zorgverlener: 9034534

AGB praktijk: 9013501

O.B.nr: NL.1410.88.977.B01

H.R. Breda: H20116301

RBCZnr: 106055R

CATnr: 20170858

Cat-therapeut: Level 5

 

Vragen?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van het Privacybeleid, neem dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Monique Oostvogels